skip to Main Content

SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG

95,00  /kg (brutto)

SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG jest specjalistycznym środkiem wiążącym na bazie płynnych polimerów, służącym do wzmacniania suchego, jedno- lub wielofrakcyjnego piasku.

Opis

WŁAŚCIWOŚCI

SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG jest specjalistycznym środkiem wiążącym na bazie płynnych polimerów, służącym do wzmacniania suchego, jedno- lub wielofrakcyjnego piasku. Po wymieszaniu ze środkiem piasek twardnieje pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu.

GŁÓWNE CECHY

– twardnienie pod wpływem powietrza (tlen)
– wysoka wodoprzepuszczalność
– nie lakieruje nawierzchni betonu
– ogranicza porost chwastów

ZASTOSOWANIE

SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG może być zastosowany jako jednokomponentowy środek wiążący do wzmocnienia piasków różnych frakcji, służących do fugowania nawierzchni betonowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy zastosowaniu SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG kolor piasku nie ulega zmianie, a jego struktura pozostaje zachowana. To zapewnia dobrą wodoprzepuszczalność utwardzonych mieszanek piasku z SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG. W razie potrzeby powstałą masa można zabarwić poprzez dodanie odpornych na działania atmosferyczne pigmentów barwiących SAFEBRUK – KOLOR. Utwardzenie następuje poprzez pobranie tlenu zawartego w powietrzu i jest uwarunkowane temperaturą. Typowy czas obróbki dla SAFEBRUK – WZMACNIACZ FUG to 60 minut przy 3 st. C, wzgl. 30 minut przy 20 st. C. Mieszanie może odbywać się w mieszarce betonu lub wiaderku dozowanie wynosi 1,5 % do 4 % wagowych do piasku. Uziarnienie kruszywa: zalecane 1-2 mm, piasek kwarcowy. Drobniejsze uziarnienie powoduje wzrost zużycia preparatu i osłabia fugę. Na powierzchniach lakierowanych przeprowadzić test przydatności. Uwaga: materiał wysypany w jednym miejscu pozostawiony przez kilka minut może spowodować powstanie intensywnego przebarwienia!

Przed zastosowaniem konieczne jest przeprowadzenie prób.

Zapoznaj się z

Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniami. Minimalna trwałość w normalnych warunkach (zamknięte opakowanie, 20 °C) wynosi 1 rok.

KONSULTACJE

Za pośrednictwem naszego działu techniczno-wdrożeniowego.

Niniejsze opracowanie bazuje na naszym doświadczeniu. Zamieszczone teksty, propozycje i uwagi są naszą wewnętrzną opinią. Jakiekolwiek roszczenia wynikające z zastosowania niniejszych porad są wykluczone.

Dodatkowe informacje

Opakowanie

500ml

Numer produktu

0300-001

Dane techniczne

kolor: ciemnofioletowy do brązowego gęstość: 1,91 g/ml

Back To Top